UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD.
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
PENGAMBILAN PELAJAR BARU PJJ UPM
"UPM Education & Training, Universiti Putra Malaysia Mempelawa seluruh Warga Malaysia Yang Berkerjaya Untuk Melanjutkan Pengajian
di Peringkat Diploma dan Bacelor Dalam Bidang Berikut Secara Jarak Jauh"
Permohonan dibuka sepanjang masa

Permohonan Kemasukan Semester Pertama 2017/2018
Tarikh Tutup : 31 Julai 2017
Calon-calon mestilah memenuhi KELAYAKAN UMUM UNIVERSITI serta KELAYAKAN KHAS PROGRAM yang dipohon:
PEMOHONAN KEMASUKAN BAGI PROGRAM BACELOR
KELAYAKAN UMUM UNIVERSITI
1.Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM)/setaraf.
2.Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.
3.Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET.
KELAYAKAN KHAS PROGRAM
1.Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Calon kelayakan STPM
 1. Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan, Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain.
Calon kelayakan MATRIKULASI
 1. Lulus matrikulasi KPM/Asasi Sains UPM/UM/UiTM sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00;
Calon kelayakan DIPLOMA/SETARAF
 1. Mempunyai kelulusan Diploma atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia Dan diluluskan oleh Senat Universiti;
2.Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Calon kelayakan STPM
 1. Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan, Gred C(NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C(NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain.
Calon kelayakan MATRIKULASI
 1. Lulus matrikulasi KPM/Asasi Sains UPM/UM/UITM sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00;
Calon kelayakan DIPLOMA/SETARAF
 1. Mempunyai kelulusan Diploma atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia Dan diluluskan oleh senat IPTA;
Kelayakan Khas Program
 1. Sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) dalam dua(2) daripada matapelajaran berikut pada peringkat STPM; Biologi, Kimia, Fizik, Matematik, Ekonomi,Perakaunan, Geografi, Sejarah,Pengajian Perniagaan;dan
 2. Kepujian dalam (2) daripada matapelajaran berikut pada peringkat SPM; Matematik,Fizik, Kimia, Biologi, Sains;
Kelayakan Khas Program
 1. Mendapat sekurang-kurangnya gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 2 dari matapelajaran berikut: Biologi/Kimia Fizik/Matematik/Perakaunan/Ekonomi/Pengurusan Perniagaan;dan
 2. Kepujian dalam (2) daripada matapelajaran berikut pada peringkat SPM; Matematik,Fizik, Kimia, Biologi, Sains;
Kelayakan Khas Program
 1. Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
3.Bacelor Komunikasi
Calon kelayakan STPM
 1. Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan, Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain.
Calon kelayakan MATRIKULASI
 1. Lulus matrikulasi KPM/Asasi Sains UPM/UM/UITM sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00;
Calon kelayakan DIPLOMA/SETARAF
 1. Mempunyai kelulusan Diploma atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia Dan diluluskan oleh senat IPTA;
Kelayakan Khas Program
 1. Lulus Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf;
Kelayakan Khas Program
 1. Lulus matapelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM;
Kelayakan Khas Program
 1. Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
4.Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
Calon kelayakan STPM
 1. Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan, Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain.
Calon kelayakan MATRIKULASI
 1. Lulus matrikulasi KPM/Asas Sains UM/Asasi UITM sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00;
Calon kelayakan DIPLOMA/SETARAF
 1. Mempunyai kelulusan Diploma atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia Dan diluluskan oleh senat Universiti;
Kelayakan Khas Program
 1. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian 4B dalam matapelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM;dan
 2. Memperolehi sekurang-kurangnya Band 4 dalam MUET; atau
 3. Mendapat Band 3 dalam MUET dan gred B+/B3 dalam Bahasa Inggeris diperingkat SPM.
Kelayakan Khas Program
 1. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian 4B dalam matapelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM;dan
 2. Memperolehi sekurang-kurangnya Band 4 dalam MUET; atau
 3. Mendapat Band 3 dalam MUET dan gred B+/B3 dalam Bahasa Inggeris diperingkat SPM.
Kelayakan Khas Program
 1. Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;dan
 2. Memperolehi sekurang-kurangnya Band 4 dalam MUET; atau
 3. Mendapat Band 3 dalam MUET dan gred B+/B3 dalam Bahasa Inggeris diperingkat SPM.
5.Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
Calon kelayakan STPM
Calon kelayakan MATRIKULASI
TERBUKA KEPADA calon kelayakan DIPLOMA/SETARAF sahaja
 1. Mempunyai kelulusan Diploma atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia Dan diluluskan oleh Senat UPM;
Kelayakan Khas Program
Kelayakan Khas Program
Kelayakan Khas Program
 1. Kepujian mata pelajaran Bahasa Inggeris 1119 dan lulus Matematik pada peringkat SPM;
 2. Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun ;
 3. Memperolehi sekurang-kurangnya Band 4 dalam MUET;
 4. Lulus temuduga dan ujian bertulis yang ditetapkan;
6.Bacelor Sastera (Bahasa Dan Linguistik Melayu)
Calon kelayakan STPM
 1. Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan, Gred C(NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C(NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain.
Calon kelayakan MATRIKULASI
Calon kelayakan DIPLOMA/SETARAF
 1. Mempunyai kelulusan Diploma atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia Dan diluluskan oleh Senat UPM;
Kelayakan Khas Program
 1. Sekurang-kurangnya mendapat Gred C(NGMP 2.00) dalam matapelajaran Bahasa Melayu diperingkat STPM;
Kelayakan Khas Program
Kelayakan Khas Program
 1. Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
7.Bacelor Sains Pertanian
Terbuka untuk calon kelayakan DIPLOMA/SETARAF sahaja :-
 1. Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;dan
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);
Kelayakan Khas Program
 1. Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

Maklumat lanjut Program Bacelor Sains Pertanian,Sila Klik

(pengambilan setiap sesi September -semua kelas berpusat di UPM Serdang sahaja)

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI PROGRAM DIPLOMA
1.Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
Memenuhi Syarat Am Universiti serta Keperluan Khas Program seperti berikut:
  Syarat Am:
 1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan lima (5) kredit termasuk Bahasa Melayu;

 2. Syarat Khas:
 3. Berpengalaman dalam kerja belia, kerja sosial, pengembangan, pembangunan sumber manusia dan pembangunan komuniti sekurang-kurangnya 1 hingga 3 tahun;
 4. Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM.
Semua pemohon wajib melengkapkan borang pengalaman kerja(klik disini) yang disahkan oleh majikan terkini dan seterusnya mengisi borang permohonan atas talian. Kegagalan anda berbuat demikian, akan menyebabkan permohonan anda tidak akan di proses.
2.Diploma Pembangunan Manusia
 1. Calon-calon yang memenuhi Syarat Am Universiti dan Syarat Khas Program yang ditetapkan seperti berikut;
  1. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian (Gred C) termasuk Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan ;
  2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran: Matematik dan Biologi atau Sains. (keutamaan kepada calon yang mendapat kepujian dalam mata pelajaran Biologi) dan
  3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam 2 (dua) daripada mata pelajaran berikut: Kimia, Fizik, Sains Pertanian, Matematik Tambahan, Sains Tambahan atau Mata pelajaran lain yang sesuai daripada berikut; Geografi/ Pengajian Agroteknologi/ Pengajian Keusahawanan/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Landskap dan Nurseri/ Tanaman Makanan/ Teknologi Bengkel Mesin/ Kerja Menggegas & Melarik/ Lukisan Geometri & Mesin/ Penyediaan dan Perkhidmatan Makanan/ Pengeluaran Tanaman/ Pengeluaran Ternakan/ Hortikultur Hiasan & Landskap/ Kejenteraan Ladang/ Pengurusan Ladang/ Asas Pemprosesan Maklumat/ Teknologi Katering/ Teknologi Maklumat/ Perdagangan Ekonomi Asas)
   dan
  4. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.
   ATAU
 2. Calon-calon yang memenuhi kriteria pengambilan melalui sistem Pengambilan Pelajar Berasaskan Pembelajaran Terdahulu (Recognition of Prior Learning)-APEL ; yang memenuhi Syarat Am Universiti dan Syarat Khas Program seperti berikut;
  1. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian (Gred C) termasuk Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan kepujian dalam kursus-kursus berikut: Matematik dan Salah satu mata pelajaran Sains; dan
  2. Memenuhi syarat syarat tambahan lain seperti berikut:Mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman kerja.Lulus Ujian yang dikendalikan oleh UPM; dan Menghadiri temuduga yang ditetapkan
   ATAU
 3. Calon-calon yang mempunyai Sijil dari Kolej Komuniti, Politeknik dan lain-lain Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang diiktiraf oleh MQA dan kelayakan lain yang setaraf dengannya.
Semua pemohon wajib melengkapkan borang pengalaman kerja(klik disini) yang disahkan oleh majikan terkini dan seterusnya mengisi borang permohonan atas talian. Kegagalan anda berbuat demikian, akan menyebabkan permohonan anda tidak akan di proses.

Sila klik butang dibawah jika anda ingin memohon buat kali pertama.

Pemohon dibenarkan menyemak status permohonan.
Akses ID adalah nombor kad pengenalan.

Untuk Kemaskini Permohonan :: Akses ID:   Kata Laluan:   

Panduan Untuk Pemohon:

Tarikh tutup permohonan kemasukan Semester Pertama 2017/2018/2017 adalah pada tarikh berikut: 31 Julai 2017

Maklumat Yuran Pengajian bagi program selain program Bacelor Sains Pertanian,Sila Klik

Maklumat Yuran Pengajian bagi program Bacelor Sains Pertanian,Sila Klik

Maklumat Yuran Pengajian bagi program Diploma Belia,Sila Klik

Pemohon yang belum mempunyai MUET, sila mendaftar di Majlis Peperiksaan Malaysia , Sila Klik.Sila rujuk jadual MUET, Sila Klik

* Bayaran sebanyak RM 50.00 untuk wang proses.

Pembayaran wang proses hendaklah dibuat melalui DEPOSIT TUNAI CIMB BANK dengan nombor akaun dan nama berikut:
No akaun : 8002167906
Nama Akaun : UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD.
Pastikan maklumat pemohon (nama dan no. kad pengenalan) ditulis dengan jelas di slip pembayaran sebelum dihantar bersama-sama borang permohonan ke Unit Kemasukan Dan Hal Ehwal Pelajar, UPM Education & Training Sdn. Bhd.


Sila poskan borang permohonan,slip bank, salinan kad pengenalan,borang pengalaman kerja
salinan sijil-sijil (termasuk MUET) yang telah 'disahkan benar seperti salinan asal' dan sekeping gambar berukuran pasport ke alamat berikut:


Seksyen Hal Ehwal Pelajar (Kemasukan),
Blok-D UPM MTDC Technology Centre,
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi alamat di atas atau talian berikut:
No Tel: 03-8959 3404/3405/3406/3407/3408
atau no faks: 03-8959 3409
atau e-mail: pendaftaran.upmet@gmail.com

Bagi mengetahui status permohonan, rujuk laman web http://upmet.upm.edu.my (e-semakan)

 

Nota:
1) Bagi calon guru yang ingin memohon untuk semua program pengajian yang tersebut di atas perlu mendapatkan kelulusan bertulis daripada Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.Untuk maklumat lanjut bagi program yang diluluskan untuk kenaikan pangkat, rujuk Bahagian Pendidikan Guru.

2) Calon yang berjaya untuk mengikuti Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) mesti menjalani latihan mengajar.